01.06.2012

Sådan, som man tænker, når man - tænker - når jeg - struktureringen af - når jeg skriver - sådan, som jeg tænker, når jeg skriver; hvordan sætningerne følger hinanden - hvad der - hvorfor en specifik sætning bliver skrevet; en forståelse af læsning. En forståelse - en forventning om, hvilken sætning - en idé om, hvilken slags tekst - en genkendelse - relativering af teksten; og deraf følgende forventning - en tilfredsstillelse eller skuffelse forårsaget af en - af at kunne forudsige den næste sætning eller ikke; at blive - ikke at kunne relativere teksten - strukturelt. Når jeg skriver og ikke - kan forudsige den næste sætning; ikke forudsiger den - og - når jeg forudsiger den - men jeg relativerer teksten til mig selv; læser den subjektivt, og er det - en læsebevidsthed som - er det muligt at forkaste den læsemåde - vil jeg det? Og igen: at have - formuleret den er en midlertidig illussion om forståelse - at være - bevidst om læsningens subjektivitet betyder ikke, at - den er ophævet; jeg tror ikke, at jeg vil ophæve den - jeg synes - jeg vil ind i den - bevægelse - igen, her, det er forudsigeligt: bevægelse. En dynamisk tænkning versus - en statisk, systematisk - en insisteren på ordets sandhedsværdi versus dets udførelse - udsigelsens gestus versus en idé om statisk betydning - (fordi jeg læste om Greenberg og Rosenberg) - et statisk - idéen som havende en forbindelse til menneskets socialitet - versus idéernes relationer i et abstrakt system; historien. Den polarisering af - positioner - er en - insisterer på at - vurdere - og det - hvad skal - en hensynstagende korrekthed - igen: tager hensyn til hvad? Hvem - hvilken position - en banal insisteren på et betydningsvakuum - eller midlertidige positioner - skal - nogen fritages for ansvar? Alle behøves ikke blive behandlet ens - få ens behandling - sagde Veronica - at den ene position ikke udelukker den anden