25.11.2014

Intellectual freedom depends upon material things. Poetry depends upon intellectual freedom.

(Virginia Woolf: A Room of One's Own)

jeg vil gerne bare sige "ja!" til det citat, fordi A Room of One's Own er så god en bog, og så vigtig i forhold til dens emne, som er kvinder og litteratur. citatet fortsætter: And women have always been poor, not for two hundred years merely, but from the beginning of time. Women have had less intellectual freemdom than the sons of Athenian slaves. Women, then, have not had a dog's chance of writing poetry. That is why I have laid so much stress on money and a room of one's own. citatet lyder rigtigt. men jeg tænker, at det har en blind vinkel, som er, at mennesker, som på en eller anden måde er undertrykt og ikke er priviligerede med den "intellektuelle frihed" eller dens materielle forudsætninger, som hun siger, at for eksempel Shakespeare, og ikke hans søster, var - at de mennesker godt kan skrive poesi. det er det, hun siger, at de ikke kan, men altså på grund af deres materielle omstændigheder. og jeg tænker, at det kan de godt, men måske er det bare sådan, at de ikke skriver det, som hun kalder "poesi", de skriver ikke deres undertrykkeres poesi, men en uigenkendelig poesi??? eller den der intellektuelle frihed kan godt opstå og operere indenfor nogle rammer, som gør, at den, der skriver, ikke skriver genialt som i Shakespeare- eller Proust- eller Woolf-genialt. at genialt forstået på den måde som litteraturens højeste udtryk eller hvad, at det er et vigtigt litterært perspektiv, og et mindre vigtigt menneskeligt perspektiv, og at det menneskelige perspektiv, og hvordan nogen udtrykker deres tilværelses vilkår, bør veje tungere...